Mentoring a empreses de serveis

30 anys d'experiència

A partir de l’experiència obtinguda al llarg dels darrers 30 anys i del suport de professionals de l’àmbit de l’auditoria i la consultoria experts en la gestió de petites i mitjanes empreses, ajudem les entitats que presten serveis a persones grans en situació de dependència, així com aquelles que tenen professionals sanitaris, a millorar la qualitat de vida dels seus treballadors i usuaris.

Mentoring per a aprendre a liderar-se

L’ajuda del mentor com a guia i model d’aprenentatge arriba a través de consells, transmissió d'experiències i coneixements adquirits, retroalimentació, plantejament de qüestions que generen reflexió, pensament crític i diàleg, tot això per tal que el mentee pugui aprendre a liderar-se ell mateix abans de liderar els altres. Així mateix, el mentoring permet desenvolupar els recursos i potencial dels treballadors perquè puguin assolir els seus objectius, alhora que incrementen la seva maduresa intel·lectual, emocional, social i espiritual.