Assistència a la gent gran

A casa

L’augment de l’esperança de vida i el progressiu envelliment de la població han provocat un increment de les persones que tenen dependència d’altres per a realitzar les activitats de la vida diària. Perquè la persona gran en situació de manca d'autonomia temporal o permanent pugui viure a casa seva tant de temps com vulgui i sigui possible, es-ser posa en contacte la persona atesa o la seva família amb auxiliars de la llar professionals que en tindran cura.

Serveis a mida

Organitzem el servei d'ajuda a domicili a mida per a cada persona gran i d'acord a les seves necessitats: cuidadora fixa o interna que es queda a dormir a casa de la persona atesa i que descansa els caps de setmana, o cuidadora contractada per hores evitant, sempre que sigui possible, els canvis de cuidadora. En qualsevol cas, es-ser informa de l’existència de la normativa d'aplicació en l’àmbit del servei domèstic per tal que es respecti el seu compliment.

Professionals de la salut

Les cuidadores són professionals de la salut que ajuden persones en situació de dependència a realitzar les activitats de la vida diària i a millorar la seva qualitat de vida. Les tasques que porten a terme les auxiliars de la llar s’adapten al que és costum en la prestació de serveis d’aquesta naturalesa i fonamentalment consisteixen en ajudar en les necessitats bàsiques de la vida diària (higiene, hidratació de la pell, vestir o desvestir, fer el llit, anar a comprar i preparar els aliments...), fer companyia o acompanyar a fer gestions, i allò que sigui necessari pel benestar de la persona gran atesa (donar els aliments, canvis posturals, etc.). L’administració de medicaments per part de l’auxiliar es realitzarà en tot moment sota prescripció mèdica.

Assessorament legal

Des d’es-ser ens ocupem de posar en contacte l’usuari amb una o més auxiliars de la llar, amb les quals establirà una relació laboral de caràcter especial de conformitat amb el Real Decret 1620/2011, de 14 de novembre i el Real Decret 708/2015, de 24 de juliol. L'usuari, per tant, és qui assumeix les obligacions de subscriure un contracte laboral de caràcter especial, abonar-li el salari pactat i complir la resta de normativa vigent en aquesta matèria.

En qualsevol cas, i per tal que l’usuari pugui complir amb les obligacions contractuals esmentades, es-ser facilita el model de contracte de treball d’empleats de la llar i realitza la tramitació de quantes gestions siguin necessàries a la Seguretat Social. En qualsevol moment el servei es pot veure modificat, ampliat o reduït segons l’evolució de la persona gran atesa, i aleshores es-ser porta a terme novament els tràmits que siguin necessaris perquè la relació laboral s’ajusti a la nova situació.

Adaptacions a l'habitatge

A es-ser coordinem projectes d’interiorisme per tal de satisfer les necessitats d’adaptació de l’habitatge de la persona gran en situació de dependència o amb mobilitat reduïda: substitució de banyeres per dutxes, supressió de barreres arquitectòniques, etc. Aquestes reformes funcionals tenen per objectiu facilitar la vida quotidiana de la persona gran que viu a casa seva.

Ajudes tècniques

Assessorament i subministrament d’aparells perquè la persona gran gaudeixi d'un dia a dia més fàcil. La utilització d’ajudes tècniques és fonamental per fer més còmode la vida de la persona gran: per a portar a terme la higiene (cadires de dutxa i seients giratoris de banyera), en el dormitori (llits articulats elèctrics i coixins antiúlceres), a l’hora de realitzar transferències (grues d'elevació, de trasllat o de sostre, grues bipedestadores), i per a la mobilitat dins i fora de casa (bastons, cadires de rodes, etc.).