Acompanyament a les famílies

Familiars cuidadors

Les famílies de persones grans que pateixen manca d'autonomia s'han de mobilitzar per a poder oferir els suport que necessiten i sovint aquesta necessitat d’ajuda és assumida per l’entorn familiar més proper. De vegades aquests familiars cuidadors es poden veure sotmesos a elevats nivells d’estrès i càrrega que poden afectar el seu benestar, així com diferents àmbits de la seva vida diària.

Relació d'ajuda

A través de la relació d’ajuda o counselling sorgeix una millor apreciació dels recursos latents de la persona, i un ús més funcional d’aquests. Al llarg del procés d’acompanyament emocional, el counsellor capta les necessitats del familiar cuidador i l'ajuda a descobrir, acceptar i reconèixer els recursos que té per a fer front a la seva situació vital present.